ANIMACEBitva u Prahy v roce 1757

Zdroj:Zemský archiv v Opavě | www.archives.cz

Mapa zobrazuje průběh známé historické události - Bitvy u Prahy (Bitva u Štěrbhol), která proběhla 6. května 1757. Byla jedním z velkých vojenských střetnutí Sedmileté války, ve kterém se utkala armáda Pruska, pod velením jeho panovníka Fridricha II. a vojsko Habsburské monarchie v čele s princem Karlem Lotrinským.

Více o bitvě zde.


ANIMOVANÁ MAPA PŮVODNÍ MAPA ÚZEMÍ MAPY V GOOGLE MAPS