O PROJEKTUWebové stránky jsou výstupem bakalářské práce "ČASOVÉ ANIMACE STARÝCH MAP" zpracovávané na katedře Geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Prof. RNDr. Víta Voženílka CSc.

Animace byly tvořeny v prostředí Flash, pomocí skriptovacích jazyků ActonScript a JavaScript a značkovacího jazyka KML. Výsledné animace vznikaly s ohledem na jejich vysokou obsahovou a technologickou pestrost, se snahou využít co nejvíce programových prostředí, značkovacích a skriptovacích jazyků, někdy i na úkor atraktivnosti animace. Vytvořené animace umožňují získávat informaci z mapy atraktivnějším, jednodušším a především rychlejším způsobem. Práce obecně zatraktivňuje historickou kartografii a oživuje dávno zapomenutá kartografická díla. Tato práce se snaží být vodítkem a inspirací pro další kartografy, kteří budou vytvářet animace. Práce je také určena obecné veřejnosti se zájmem o historické události.

Stránka bude v průběhu května a června doplněna.


KONTAKT

Martin MIKLOŠ
miklos.mar(at)gmail.com